Dźeń rěkow zajimował

srjeda, 28. septembera 2022
artikl hódnoćić
(1 )
Sobudźěłaćerjo Rakečanskeho rybarskeho zarjada, mjez kotrymiž bě Serb Stefan Wornar, su so na lětušim Dnju rěkow w Budyšinje wobdźělili, kotryž su prěni króć w sprjewinym měsće přewjedli. Šulerjo su zeznali wodowe zwěrjata a su so z wosebitosćemi wody zaběrali.  Foto: Carmen Schumann Sobudźěłaćerjo Rakečanskeho rybarskeho zarjada, mjez kotrymiž bě Serb Stefan Wornar, su so na lětušim Dnju rěkow w Budyšinje wobdźělili, kotryž su prěni króć w sprjewinym měsće přewjedli. Šulerjo su zeznali wodowe zwěrjata a su so z wosebitosćemi wody zaběrali. Foto: Carmen Schumann

Prěni króć su projekt w Budyšinje při Sprjewi wotměli

Budyšin (CS/SN). Won z rjadowniskeje rumnosće a do přirody! To bě hesło, kotrež je šulerjow 8. a 9. lětnikow Serbskeje wyšeje šule a Melanchthonoweho gymnazija Budyšin njedawno na wosebity dźeń wabiło. Tući wužichu akciski dźeń rěkow a podachu so k Sprjewi, hdźež mějachu při Starej wodarni wšelake stacije zmištrować. Wone zmóžnichu šulerjam, sej mnohe nowe dopóznaća na temy wodźizna-ekologija, wobswětoškit a domjacy skót zdobyć.

„Dźeń rěkow“ je projekt sakskeho statneho ministerstwa za energiju, klimu, wobswět a ratarstwo kaž tež załožby za přirodu a wobswět. Do přewjedźenja projekta zapřijeći su krajne zarjadnistwo rěčnych zawěrow, krajny zarjad za wobswět, ratarstwo a geologiju kaž tež wobho­spodarjenska towaršnosć za wobswět a ratarstwo. Dźeń rěkow je so mjeztym šesty króć, dotal po wjetšich městach, přewjedł, prěni króć pak w Budyšinje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND