Gmejnsku radu njepomjeńša

póndźela, 14. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Namjet, Hamorsku gmejnsku radu na 14 městnow wobmjezować, su tamniši radźićeljo na swojim zašłym posedźenju wotpokazali. A tež we wjesnych ­radach wostanje wšitko při starym.

Hamor (CK/SN). Po tym zo bu Sakski gmejnski porjad změnjeny, mějachu so nětko hłowne wustawki Hamorskeje gmejny z lěta 2015 přiměrić. Hladajo na komunalne wólby 2024 bě zarjad namjetował, ličbu čłonow gmejnskeje rady wot tuchwilu 16 na 14 pomjeńšić, dokelž je dźeń a ćešo, zajimcow za tute čestnohamtske dźěło namakać. W oktobru běchu rozsud wo tym přestorčili. Mjeztym su sej přezjedni, ličbu njezměnjenu pola 16 wostajić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND