Z jubilejom pomhali

póndźela, 14. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Wčerawši wjeršk jubilejneho swjedźenja Chróšćanskich wobornikow bě, jako Smječkečanscy kameradojo wosobowe awto rozrězachu a znjezboženu wosobu z njeho wuchowachu.  Foto: Feliks Haza Wčerawši wjeršk jubilejneho swjedźenja Chróšćanskich wobornikow bě, jako Smječkečanscy kameradojo wosobowe awto rozrězachu a znjezboženu wosobu z njeho wuchowachu. Foto: Feliks Haza

200. róčnicu Chróšćanskeje wohnjoweje wobory woswjećili

Chrósćicy (SN/MWj). Z tak mjenowanej milu módreje swěcy a wulosowanjom tombole je wčera w Chrósćicach wuklinčał swjedźeń k 200. róčnicy tamnišeje dobrowólneje wohnjoweje wobory. Wot pjatka poskićichu wobornicy w Jednoće a wokoło njeje pisany program za cyłu swójbu a prezentowachu so tak jako wažny wobstatk zjawneho žiwjenja w Chrósćicach a cyłej gmejnje.

Jedyn z wjerškow bě sobotu nawječor, jako wosadny farar Měrćin Deleńk nowe wohnjowoborne awto požohnowa. Cyle nowe wšak wone njeje. Jedna so wo trjebane jězdźidło, kotrež su za swoje zaměry přetwarić dali, rozłoži nawoda Chróšćanskich wobornikow Beno Hojer. Za to je gmejna něhdźe 30 000 eurow inwestowała. Tele nawodniske a transportne jězdźidło maja mjeztym něhdźe lěto. Z 200. jubilejom wobornikow mějachu nětko tež rjanu składnosć, je požohnować dać.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Sobotu nawječor je farar Měrćin Deleńk před lětom wobstarane a přetwarjene jězdźidło Chróšćanskich wobornikow požohnował.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND