W SKC přidatna rumnosć nastała

wutora, 03. januara 2023
artikl hódnoćić
(1 )
We witrinach w přidatnej rumnosći Slepjanskeho serbskeho kulturneho centruma steja drastowe klanki nětko w prawej swěcy.  Foto: Jost Schmidtchen We witrinach w přidatnej rumnosći Slepjanskeho serbskeho kulturneho centruma steja drastowe klanki nětko w prawej swěcy. Foto: Jost Schmidtchen

Slepo (JoS/SN). Serbski kulturny centrum w Slepom (SKC) smědźeše so minjenej ­lěće nad skutkownej podpěru wjeselić, kotruž dóstachu z třoch spěchowanskich horncow. Kaž nawodnica Silwija Pano­šina zdźěli, jednaše so w jednym padźe wo spěchowanski projekt kulturneje załožby Swobodneho stata Sakskeje z programom „Kulturny kraj Sakska 2022“. Próstwu wo spěchowanske srědki zapodała je Slepjanska gmejna. Wužiwali su pjenjezy za najwšelakoriše zarjadowanja w běhu lěta.

Dźakowano załožbje „Doma w Slepom, Rownom a Mułkecach“ móžeše SKC klankodźiwadłowe jewišćo kupić, kotrež steji w dźěłarni. Tam móža dźěći same klankodźiwadło hrać, mjeztym zo sej jich starši woměrje wustajeńcu wobhladaja. Ručne klanki je Regina Herrmann z Wermsdorfa pola Drježdźan zhotowiła. Financowała je klanki Domowinska župa „Jakub Lorenc Zalěski“.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND