W přirodźe na baje słuchać

wutora, 03. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Jako jednu z nowosćow podłu přirodoweje wučbneje šćežki prezentujetaj Susanne Bärisch a Julian Koepke tele nowe městno k posydnjenju. Wot nalěća budu so zajimcy mjez Hućinu a Stróžu na puć podać móc.  Foto: Uwe Menschner Jako jednu z nowosćow podłu přirodoweje wučbneje šćežki prezentujetaj Susanne Bärisch a Julian Koepke tele nowe městno k posydnjenju. Wot nalěća budu so zajimcy mjez Hućinu a Stróžu na puć podać móc. Foto: Uwe Menschner

Dožiwjensku wučbnu šćežku mjez Hućinu a Stróžu ponowjeja

Stróža (UM/SN). W biosferowym rezerwaće Hornjołužiska hola a haty je tuchwilu hara twarskich mašinow słyšeć. „W zwisku z ponowjenjom přirodoweje dožiwjenskeje šćežki Hućinjanske haty wutwarimy tam tuchwilu pućiki“, rozłoži Susanne Bärisch, kotraž je w zarjadni­stwje rezerwata za kubłanje a turizm zamołwita. Šćežka je před wjace hač 20 ­lětami nastała. Předewšěm drjewjane elementy su mjeztym dodźeržane a dyrbja so wuměnić. Ale tež didaktisce pućik dźensnišemu časej hižo cyle njewotpowěduje. Wón je jara na bywši rybarski muzej w Hućinje wusměrjeny. Dom ­tysac hatow w Stróži tehdy ani hišće njewobsteješe. Nětko chcedźa šćežku z nowymi elementami wuhotować, tak zo budźe wopytowar přirodu ze wšitkimi zmysłami dožiwić móc. Mjez druhim maja nastać městna ze stopami domjaceje zwěriny. Na bronzowych blidach ­budźe wopytowar z rukami začuć móc, kak woda z hrjebjow swój puć do hatow namaka.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND