Wulki wothłós na kreatiwne dariki

pjatk, 27. januara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Theres Probianowa, Marie-Luis Štrawbina (wotprawa) a Jadwiga Brězanec staraja so wo to, zo by w Lejnjanskej samoposłužowarni za dariki stajnje dosć poskitka za zajimowanych kupcow było.  Foto: Marian Wjeńka Theres Probianowa, Marie-Luis Štrawbina (wotprawa) a Jadwiga Brězanec staraja so wo to, zo by w Lejnjanskej samoposłužowarni za dariki stajnje dosć poskitka za zajimowanych kupcow było. Foto: Marian Wjeńka

Zo nadeńdźeš w městach předawanišća za najwšelakoriše dariki, je znate. Zo tajke tež w małej wsy wuhladaš, je skerje wosebitosć, tež to, zo poskićuja takrjec „serbske dariki“.

Lejno. W Lejnje w gmejnje Pančicy-Kukow zwjetša jeno zastanješ, hdyž chceš do Kubicec hosćenca „K lipje“ załožić abo sej w bywšej cyhelerni pola Handrikec twaršćizny wobstarać abo twarsku mašinu wupožčić. Wot spočatka decembra minjeneho lěta je přidatna přičina, awto při hłownym puću wotstajić. Nětko móžeš so mjenujcy w Probianec samoposłužowarni rozhladować.

Něhdźe dwaj króć dwaj metraj wulka drjewjana chěžka ze serbskim a němskim napisom je tuchwilu hišće adwentnje wupyšena. W njej nadeńdźeš najwšelakoriše kreatiwne wudźěłki, kotrež so wulkotnje jako dariki k narodninam, mjeninam a dalšim składnosćam hodźa. Paleta poskitkow je jara wulka a saha wot zawkow ­a škleńcy hač k swěčkam a płatowym tobołkam. A to najrjeńše je, zo móže sej zajimc na kóždy wudźěłk cyle wosobinski napis zhotowić dać, tež ­serbski.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND