Boršć na probu podlěšili

štwórtk, 02. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Rozsud měšćanskeje rady po lisće hermankarjow a wikowarjow

Kamjenc (UM/SN). Kamjenska Boršć ma so podlěšena wotměć – tola jenož na swjedźenskej łuce a tež pod druhim mjenom. To je wuslědk postajenja, kotrež je Kamjenska měšćanska rada hišće loni wobzamknyła. Wuchadźišćo bě list wjace hač 40 hermankarjow a wikowarjow na město Kamjenc, w kotrymž wo podlěšenje Boršće wo tři dny prošachu. Tam rěka mjez druhim: „Hospodarskich, ale tež personalnych přičin dla je na- a wottwar w běhu 24 hodźin, zo by so wotewrjenje dalšeho zarjadowanja pjatk zmóžniło, přiběracy ćežki.“ Tuž nasta diskusija, štwórtk měł wotpadnyć, „štož pak by tradiciji znapřećiwiło a zawěsće tež njeby we Wašim zmysle było“, rěka w lisće městu Kamjenc. Kamjenska Boršć kónči tradicionelnje přeco štwórtk.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND