Fota wo zašłosćiWětrowskeje šamotownje

štwórtk, 02. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Naše foto pokaza dispatchernju we Wětrowskej šamotowni w lěće 1978. Dźenik Nowa doba bě prawidłownje wo dźěławosći zawoda rozprawjała, w kotrymž sej tehdy tež mnozy Serbja swój wšědny chlěb zasłužichu. Foto: archiw SN/Maćij Bulank Naše foto pokaza dispatchernju we Wětrowskej šamotowni w lěće 1978. Dźenik Nowa doba bě prawidłownje wo dźěławosći zawoda rozprawjała, w kotrymž sej tehdy tež mnozy Serbja swój wšědny chlěb zasłužichu. Foto: archiw SN/Maćij Bulank

Wustajeńca fotow wo wuwiću Wětrowskeje šamotownje a filmaj z lěta 1968 přiwabichu tydźenja wjace wopytowarjow hač hewak na měsačnym kulturno-literarnym zetkanju we Wětrowskej bibliotece.

Wětrow. Bywši šamotownik a nawoda něhdyšeho filmoweho kružka zawoda za wohnjokrute maćizny Karl-Heinz Sauer pokaza spočatnje wot njeho nawjerćany film wo swjedźenskim ćahu na II. festiwalu serbskeje kultury 1968 w Budyšinje. Wětrowscy šamotownicy wobdźělichu so na ćahu, kotryž předstaješe stawizniske wuwiće Łužicy a Serbow. Sauer bě nastajenje ćaha na Lubijskej dróze nahrawał. Wětrowčenjo předstajichu rewolucionarnych wojowarjow prěnjeje połojcy 20. lětstotka kaž w Nowemberskej rewoluciji 1918 a we Weimarskej republice kaž tež swój zawod a jeho produkty. Wězo móžachmy tohorunja wobrazy wo serbskej kulturje a młodźinje w swjedźenskim ­ćahu wobdźiwać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND