Ma Wićaz „ćmowe mocy“? poručenje

štwórtk, 09. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Budyski krajny rada znowa ze spodźiwnymi wuprajenjemi w fokusu

Budyšin/Wojerecy (SN/MiP/mb). Krajny rada Budyskeho wokrjesa, Udo Wićaz (CDU), ma dźensa nawječor dalše zarjadowanje w swojim rjedźe „rozmołwa z wobydlerjemi“ – tutón raz za region Wojerecy w „Kulturnej fabrice“. Tam njemóhł jenož jeho spodźiwny lońši hodowny postrow z widejom rólu hrać. We wideju běše Wićaz ludźom slubił, zo njebudu sportownje z nuzowym kwartěrom za požadarjow wo azyl a zo nochce „sport – hač na šuli abo we wólnym času – za tutu azylowu politiku krawić dać.“ Nimo toho běše so wón wuprajił, zo njebudźe ćěkancow w swobodnych bydlenjach wjaceswójbnych domow zaměstnjeć, dokelž nochce „socialny měr na hrački stajić“. Hodowny postrow politikarja křesćanskodemokratiskeje strony je po cyłej Němskej wulke rozhorjenje wubudźił, tež CDU je so wot Wićaza jasnje distancowała. Na njedawnej rozmołwje z wobydlerjemi w Kamjencu je so Wićaz na prašenje, hač by wón to dźensa přeco hišće tak sformulował, na tajke wašnje wusprawnosćił, kotrež so zda hišće spodźiwniše być hač widejo same.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND