Na socialnym kiće njelutować

pjatk, 10. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Na třeću rozmołwu z Budyskim krajnym radu Udom Wićazom (CDU) běchu wčera wobydlerjo Wojerowskeho regiona do tamnišeje Kulturneje fabriki přeprošeni. Dotalnej rozmołwje běštej we Wjelećinje a Kamjencu.

Wojerecy (AK/SN). Temy, kotrež wobydlerjam pod nochćemi pala, běchu wšelake. Walter Blankenburg z Łutow je problematiku azyla narěčał. „Komuny a wokrjesy su najbóle poćežene. Zwjazk jim něšto nadiktuje. Čehodla njeje móžno to změnić“, so wón prašeše. Tuchwilu, tak krajny rada wotmołwi, bydli 11 500 wukrajnikow we wokrjesu. „Z tym su naše kapacity wučerpane. Storčimy na naše mjezy. Nimo toho smy hižo 3 000 ukrainskich ćěkancow decentralnje zaměstnili“, rjekny Udo Wićaz. Decentralne zaměstnjenje požadarjow azyla ma wón za ćežke. Po cyłym wokrjesu je za to po jeho słowach tuchwilu 54 bydlenjow k dispoziciji. Wone zhromadne kwartěry narunać njemóža.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND