Busowe zwiski rozjimali

štwórtk, 16. februara 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Rozsud Hrańčanow tež Worklečansku gmejnu zaběra

Worklecy (JK/SN). Gmejna Worklecy je přizwolenje gmejny Ralbicy-Róžant nastupajo peticiju wobydlerjow Hrańcy k busowym zwiskam přez wjes na wědomje wzała. Kaž wjesnjanosta Clemens Poldrack (njestronjan) na minjenym posedźenju gmejnskeje rady rjekny, wón rozsud Hrańčanow a přihłosowanje susodneje gmejny akceptuje. Zdobom pak widźi problem w tym, zo třo šulerjo z Hatow šulski puć po zwučenym wašnju nastupić njemóža, jeli busy hižo přez Haty njejězdźa. Po dorěčenju ze zamołwitej za transport šulerjow pola Budyskeho krajnoradneho zarjada pak pojědźetej dale rano busaj přez Haty a dowjezetej šulerjow pak do Worklec pak dale do Budyšina. Popołdnju pak dyrbja šulerjo hladać, kak so domoj nawróća, dokelž busy hižo přez Haty njepojědu. Dlěši puć pěši je zakonsce přicpějomny a wěstota je tež zaručena. Tute rjadowanje płaći hač do kónca šulskeho lěta 2022/23. Potom snano nowe a lěpše rozrisanje namakaja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND