Přihotuja druhi raz „Rěč zwjazuje“

wutora, 21. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN). Załožba za serbski lud připowědźi wupisanje wubědźowanja „Rěč zwjazuje. Rěc zwězujo. Sorbisch verbindet“. Zaměr wubědźowanja je, ideje a iniciatiwy spěchować, z kotrymiž móže so originelnje, regionalnje, skutkownje, směrodajnje a widźomnje na serbstwo skedźbnić. Při tym dźe wo podpěru a dalewuwiće dwurěčnosće w formje, kotraž přinošuje tomu, zo so serbska rěč zachowa. Wjace informacijow k tomu nadeńdu zajimcy na internetnej stronje załožby.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND