Wolóžuje městna na awtodróze

pjatk, 31. měrca 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Parkowanišćo za nakładne awta w Třoch Hwězdach wotewru hakle 21. apryla. Nakładnej awće stejitej tu jenož jako test.  Foto: Uwe Menschner Parkowanišćo za nakładne awta w Třoch Hwězdach wotewru hakle 21. apryla. Nakładnej awće stejitej tu jenož jako test. Foto: Uwe Menschner

Na kromje Budyšina priwatne parkowanišćo nakładnych awtow nastało

Tři Hwězdy (UM/SN). Nowe priwatnje wobhospodarjene parkowanišćo nakładnych awtow w Třoch Hwězdach w Hodźijskej gmejnje 21. apryla oficialnje wotewru. Po słowach zamołwiteho Budyskeje firmy za twarski transport a posłužby Kayja Wauricka, maja na bywšim składźe twaršćiznow 69 městnow za Lkw-je. Šěsć z nich maja přizamknjenje k milinje, zo móhli chłódźenske agregaty zastarać, bjez toho zo dyrbjał motor awta zaswěćeny być. Ze swojim poskitkom chce firma přinošować, napjate połoženje na parkowanišćach při awtodróze A 4 wolóžić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND