„Na całty, hotowe, zdar!“

pjatk, 28. apryla 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Šulerjo ewangelskeje šule we Wóslinku w rozmołwje z rjemjeslnikami na dnju „małych powołanskich wikow“. Foto: Daniela Jawinski Šulerjo ewangelskeje šule we Wóslinku w rozmołwje z rjemjeslnikami na dnju „małych powołanskich wikow“. Foto: Daniela Jawinski

Wóslink (AnN/SN). Pod tutym hesłom startowaše něhdźe 70 młodostnych Ewangelskeje srjedźneje šule we Wóslinku do swojeho wosebiteho šulskeho dnja. Rjemjeslnicy z cyłeho Budyskeho wokrjesa běchu 18. aprila na „małe powołanske wiki“ přichwatali, zo bychu šulerjam žiwe a detailěrowane dohlady do „swojich“ powołanjow zmóžnili a wo narokach wotpowědneho wukubłanja informowali.

Cyle praktisce demonstrowaše zastupjer firmy Elektro-Schuster, kak ma fachowc elektriske prudy měrić. Sobudźěłaćer Wóslinčanskeho rěznistwa Wobser přednošowaše wobrazliwje wo předźěłanju swinjaceho mjasa. Pod hesłom „Kak napjeku chlěb abo rjany štrajzlowy tykanc?“ předstaji šef Brězanec pjekarnje swoje powołanje a wotmołwi po tym tójšto prašenjow zajimowanych holcow a hólcow. Sobudźěłaćerjej rjemjeslniskeje firmy Bathow rozłožowaštaj wěcywustojnje powołani třěchikryjerja a instalatera.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND