Za blidom sedźeli a dźělili

wutora, 09. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Ćišćanska rejwanska skupina je njedźelu na Łužiskim naměsće we Wojerecach wulku kedźbnosć zbudźiła.  Foto: Gernot Menzel Ćišćanska rejwanska skupina je njedźelu na Łužiskim naměsće we Wojerecach wulku kedźbnosć zbudźiła. Foto: Gernot Menzel

Wojerecy (SN/MiR). Čłonka serbskeje přirady města Wojerec Gabriela Linakowa ma zetkanje za wulkim blidom minjenu njedźelu popołdnju na tamnišim Łužiskim naměsće za přewšo poradźene. Nimo mnohich zastupjerjow w měsće a wokolnych wsach zaměstnjenych zarjadnišćow a towarstwow je so tež wona za nadměru wulku taflu sydnyła. „Nochcych tam jeničce w swojej funkciji jako čłonka přirady pódla być“, wona rjekny, „wjele bóle dźěše mi wo to, wabić za našu Ćišćansku rejwansku skupinu. Rady chcemy dale a bóle z młodymi ludźimi dźěłać. Dokelž tych dosć nimamy, běše nam tafla dobra składnosć zajim zbudźić a zwiski wutworić.“ Zo by za blidom dobra nalada knježiła, su so nimo njeje ­dalši čłonojo a čłonki mjenowaneje rejwanskeje skupiny wobdźělili. W swojej pyšnej Wojerowskej drasće woni napadnychu a na te wašnje z mnohimi zajimcami wužichu móžnosć so rozmołwjeć. „Nam bě wažne pokazać, zo su Serbja wažny a žiwy dźěl města a jemu při­słušacych wsow“, Gabriela Linakowa wuzběhny. Wulkotna nalada knježeše, ­jako woni „Hanumarju“ zarejwachu.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND