Gmejna zmylki nětko koriguje

wutora, 09. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Fasadu turistiskeje informacije při Bjerwałdskim jězoru ponowja

Hamor (AK/SN). Hamorska gmejna da fasadu turistiskeho informaciskeho centruma při Bjerwałdskim jězoru dospołnje ponowić. Tole je gmejnska rada wčera jednohłósnje wobzamknyła. Radźićel­jo přepodachu nadawk we wobjimje 186 000 eurow Grodkowskej twarskej firmje. We wobłuku wupisanja nadawka je wona najpřijomnišu płaćiznu poskićiła.

„Při twarje turistiskeje informacije su so na fasadźe zmylki stali“, rozłoži twarska nawodnica gmejny Cortina Kokles pozadk. „W sudniskim jednanju smy docpěli, zo móžemy fasadu dospołnje ponowić. Trěbne pjenjezy za to smy nětko dóstali. Gmejnska radźićelka Swantje Schneider-Trunsch (Hamorske wolerske zjednoćenstwo) chcyše wědźeć, hač pjenjezy tež woprawdźe dosahaja. Tole móžeše twarska nawodnica wobkrućić. Pjenjezy dosahaja za planowanje kaž tež za poprawne twarske dźěła. Srědki su za ponowjenje fasady turistiskeje informacije wjazane.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND