Turistiske ideje z dźěłarnički skonkretizowali

srjeda, 10. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Radworska wjesnjanostka Madeleine Rynčowa (naprawo) rozłožuje naprawy turistiskeho koncepta na wčerawšim informaciskim zarjadowanju. Foto: Milan Pawlik Radworska wjesnjanostka Madeleine Rynčowa (naprawo) rozłožuje naprawy turistiskeho koncepta na wčerawšim informaciskim zarjadowanju. Foto: Milan Pawlik

Wulka Dubrawa (SN/MiP). Gmejnski zwjazk Radwor-Wulka Dubrawa-Malešecy a „FUTOUR tzwr“ stej wčera wječor druhi raz na wosebite wobydlerske zarjadowanje přeprosyłoj. Něhdźe 40 zajimcow běše do Wulkodubrawskeje Swobodneje wyšeje šule přichwatało, zo by so wo namjeće kónčneho koncepta za zhromadne turistiske wuwiće w gmejnach informowało. Tež wšitcy třo wjesnjanosća běchu přitomni: Madeleine Rynčowa z Radworja, Hardy Glausch z Wulkeje Dubrawy a Matthias Seidel z Malešec.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND