Wjace zhromadnosće je jej wažne

srjeda, 10. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )
 Utta Winzer je nowa měšćanska radźićelka Budyšina  Foto:  Carmen Schumann  Utta Winzer je nowa měšćanska radźićelka Budyšina Foto:  Carmen Schumann

Jako nowa měšćanska radźićelka bu Utta Winzer z Wobydlerskeho zwjazkarstwa Budyšin na njedawnym posedźenju měšćanskeje rady sprjewineho města spřisahana. Wona naslěduje Stephana Jurosa, kiž je mandat z powołanskich přičin złožił. Utta Winzer běše so hižo před pjeć lětami před měšćanskej radu jara doraznje za wobchowanje měšćanskeje hale „Króna“ wuprajiła. Mjeztym je so jeje wizija zwoprawdźiła. W minjenych měsacach wotměchu so tam zarjadowanja najwšelakorišeho razu. Móžeš rjec, zo je „Króna“ zaso kulturne srjedźišćo města. Utta Winzer a jeje podpěraćeljo ze spěchowanskeho towarstwa, kotrež bě wona załožiła, mějachu k tomu wšelake ćeže přewinyć. Jej so samo poradźi přewšo wobkedźbowanu němskorěčnu knihu „Chronik der Krone“ wudać.

W swojim skutkowanju jako měšćanska radźićelka chce so Winzer angažować za wjace zhromadnosće město jednoho přećiwo druhemu. Nimo toho nochce žanoho dočasneho zasudźenja dopušćić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND