Z wopłóčkami su w zastatku

štwórtk, 11. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Hišće dobry měsac wostanje zwjazkowa dróha B 96 dospołnje zawrjena

Łaz (AK/SN). Zwjazkowa dróha B 96 we Wulkich Ždźarach wostanje hišće hač do 16. junija dospołnje zawrjena. Tole podšmórny twarski nawoda Łazowskeje gmejny Jens Kieschnick předwčerawšim na posedźenju gmejnskeje rady. Wot wotbóčki Rachlowskeje dróhi hač ke kromje wsy do směra na Budyšin kładu tam wopłóčkowu syć. „Wjedra dla smy tam do časoweho zastatka přišli. Nimo toho je nam dnowna woda klubu činiła“, Kiesch­nick rozłoži. Dale rozprawješe wón wo wšelakich dźěłach, kotrež su w zwisku z wopłóčkami trěbne. Tak su pódlanske puće sobu asfaltowali, kromy pućow přiměrili, nowe busowe zastanišćo natwarili a stare wottorhali. Gmejnski radźićel Steffen Mühl so prašeše, kak so chódniki k nowej dróze přiměrja. ­Wjacori wobydlerjo su so pola njeho dla toho naprašowali. Po słowach sobudźěłaćerja gmejnskeho zarjadnistwa Svena Koppena chce gmejna wšitke so jewjace njedostatki krok po kroku wotstronić, wšako je wona za chódniki zamołwita.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND