Ideju za zetkanišćo předstajiłoj

srjeda, 17. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Z bywšeho wjesneho předawanišća w Miłoćicach ma po woli tamnišeho wjesneho towarstwa zetkanišćo wobydlerjow nastać.  Foto: Feliks Haza Z bywšeho wjesneho předawanišća w Miłoćicach ma po woli tamnišeho wjesneho towarstwa zetkanišćo wobydlerjow nastać. Foto: Feliks Haza

Miłoćicy (SN/MWj). Z towarstwom Miłočanska žaba maja w Miłoćicach aktiwny wjesny cyłk, kiž so hižo wjele lět z najwšelakorišimi zarjadowanjemi wo čiłe wjesne žiwjenje stara. Při tym dźěła wone z młodźinu runje tak hromadźe kaž z wohnjowej woboru a młodymi swójbami. Zhromadnje organizuja na přikład dźěćace póstnicy, chodojtypalenje, mejske reje a wjesny swjedźeń. Nětko měri so towarstwo na nowy projekt, zo by swojim čłonam a dalšim wjesnjanam porjadne wjesne zetkawanišćo skićiło. Za to chcedźa bywše předawanišćo wosrjedź wsy přetwarić. Na zašłym posedźenju Njebjelčanskeje gmejnskeje rady staj předsyda towarstwa Marko Kowar a swobodny architekt René Bětnar koncept projekta předstajiłoj.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND