Wabja za sebje na nowej stronje

srjeda, 17. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Na nowej internetnej stronje Chróšćanskeho młodźinskeho kluba informuja mjez druhim wo aktiwitach kluba a planowanych zarjadowanjach. Kaž wurězk z webstrony pokazuje, budźe mejemjetanje sobotu, 20. meje, přichodny wjeršk młodźinskeho žiwjenja. Jan Bogusz Na nowej internetnej stronje Chróšćanskeho młodźinskeho kluba informuja mjez druhim wo aktiwitach kluba a planowanych zarjadowanjach. Kaž wurězk z webstrony pokazuje, budźe mejemjetanje sobotu, 20. meje, přichodny wjeršk młodźinskeho žiwjenja. Jan Bogusz

Chrósćicy (jb/SN). Dotal bě Chróšćanska młodźina předewšěm na woblubowanych socialnych kanalach, kaž Instagram a Facebook, zastupjena. Wotnětka maja młodostni tež swójsku serbsko-němsku internetnu stronu. Pod adresu móža so zajimcy mjez druhim wo wšitkich aktiwitach młodźinskeho kluba kaž tež wo přichodnych za­rjadowanjach informować. Jedne tajke budźe mejemjetanje w Chrósćicach, 20. meje, w 16 hodź. Wječor přizamknu so reje ze serbskej band Holaski.

Dalša nowosć, kotruž klub minjene dny připowědźi, je zarjadowanje wjetšeho razu kónc tydźenja, 6. a 7. oktobra we wjacezaměrowej hali „Jednota“ w Chrósćicach. Tam planuja pjatk „Ü30-party“. Sobotu na tak mjenowanej „Aurora nights“ maja młodostni z cy­łeho regiona móžnosć, zhromadnje k hudźbje wšelkich DJjow swjećić. Při přewjedźenju wosebiteho zarjadowanja podpěruje młodostnych wjesne towarstwo Domizna. „Přez tutón zhromadny projekt wšěch našich čłonow a wšelakich generacijow chcemy zhromadnosć w młodźinskim klubje a we wsy dale skrućić“, rěka na nowej internetnej stronje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND