Prócuja so wo spěchowanje

srjeda, 17. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Njeswačanska gmejna chce dale nowu pěstowarnju twarić

Njeswačidło (JK/SN). Hižo dwě lěće zaběra Njeswačansku gmejnsku radu trěbny nowotwar tamnišeje pěstowarnje. Loni su projekt dla špatneho financneho połoženja gmejny a mało wuhladow na spěchowanje nachwilnje z wočow spu­šćili. Cyle pak so gmejna z naležnosću ­ženje tak prawje rozžohnowała njeje. Na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady informowaše wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) swojich radźićelow wo tym, zo je gmejna minjeny tydźeń zapodała próstwu wo spěchowanje pola Sakskeje agentury za strukturne wuwiće (SAS). ­Komuna so nadźija, zo so předewzaće ze srědkow změny strukturow we wysokosći 90 procentow spěchuje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND