Wulka žurla ma wostać

wutora, 23. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Wulka žurla jako žro Biskopičanskeho kulturneho domu ma po słowach projektoweho koordinatora Manuela Saringa wostać a so za najwšelakoriše zarjadowanja wužiwać.  Foto: Uwe Menschner Wulka žurla jako žro Biskopičanskeho kulturneho domu ma po słowach projektoweho koordinatora Manuela Saringa wostać a so za najwšelakoriše zarjadowanja wužiwać. Foto: Uwe Menschner

Biskopičanski kulturny dom chcedźa wobšěrnje přetwarić

Biskopicy (UM/SN). Za přetwar Biskopičanskeho kulturneho domu na kulturny a komunalny centrum su fachowe planowanja zaběželi. Kaž projektowy nawoda měšćanskeho zarjadnistwa Manuel Saring zdźěli, ma hač do septembra ­planowanje naćiska wotzamknjene być. W tymle wobłuku dyrbja rozdźělenje rumnosćow rozrisać. Do komunalneho centruma maja centralny nutřkoměšćanski hort, měšćanska biblioteka, twarski kaž tež swójbny a porjadowy zarjad měšćanskeho zarjadnistwa, měšćanski archiw a Sakski wustaw za komunalne předźěłanje datow zaćahnyć. Dale maja wulku žurlu, kotruž chcedźa jako městnosć wjetšich kulturnych zarjadowanjow wobchować. „Na žurli z jeje 800 městnami budu so šulske zachody a młodźinske swjećby runje tak wotměwać kaž reje a póstnicy karnewaloweho ­kluba“, přilubi wyši měšćanosta Holm Große (njestronjan).

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND