Kulturne popołdnjo premjeru měło

wutora, 23. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Prěni raz je so předwčerawšim w Ptačecach serbske kulturne popołdnjo wotměło, kotrež je Złokomorowska přaza hudźbnje wobrubiła.  Foto: Marija Šołćic Prěni raz je so předwčerawšim w Ptačecach serbske kulturne popołdnjo wotměło, kotrež je Złokomorowska přaza hudźbnje wobrubiła. Foto: Marija Šołćic

Ptačecy (MŠ/SN). Na iniciatiwu Martiny Pečikoweje z Ptačec wotmě so předwčerawšim premjera kulturneho popołdnja při Ptačečanskej domizniskej stwě. Liturgiski nawod dwurěčneho nyšpora měješe Blunjanski farar dr. Stefan Reichelt, kiž w swojej jara přijomnej serbšćinje po nyšporje wjedźeše. Motiwatorka za serbsku rěč Marija Šołćic postara so wo serbske čitanje a próstwy a dr. Reichelt serbsce prědowaše. Nimo němskich kěrlušow kemšerjo tež serbske zaspěwachu.

Na naměsće před domizniskej stwu běštej kofej a jara słódny tykanc přihotowanej. Hosćo přichwatachu tež z Choćebuza, někotři turisća, kotřiž wćipni z kolesa zalězechu, z wopytowarjemi kulturneho popołdnja sobu spěwachu.

Skupina Złokomorowska přaza wjedźeše ze stawizničkami po spěwnym programje. Za swójby a wosebje dźěći ­běchu na pódlanskim blidźe serbske ­paslenske poskitki za wuspytanje serbskeje rěče přihotowane.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND