Twarnišćo pěstowarnje wotpočuje

srjeda, 24. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Dnowna plata za nowu Rownjansku pěstowarnju „Milenka“ drje je hotowa, dale twarić pak móža hakle, hdyž změje Slepjanska gmejna wobkrućeny hospodarski plan.  Foto: Constanze Knappowa Dnowna plata za nowu Rownjansku pěstowarnju „Milenka“ drje je hotowa, dale twarić pak móža hakle, hdyž změje Slepjanska gmejna wobkrućeny hospodarski plan. Foto: Constanze Knappowa

Slepo (CK/SN). Wo přepodaću ćěsliskich dźěłow za nowu Rownjansku pěstowarnju „Milenka“ je Slepjanska gmejnska rada tele dny rozsudźiła. We wupisanju je wosom firmow swoje zdźěla jara rozdźělne poskitki wotedało. Najtuńši z 89 300 eurami bě wot předewzaća z Rózborka, najdróši poskitk płaćeše 155 000 eurow. Rózborske předewzaće bě hižo na nowym socialnym twarjenju při gratowni Slepjanskeje wohnjoweje wobory sobu dźěłało. „Hinak hač z druhimi rjemjesl­nikami tam z ćěslemi žane problemy njemějachmy“, rjekny Slepjanski twarski nawoda Steffen Seidlich. Tuž radźićeljo jednohłósnje přihłosowachu, zo ma Rózborski zawod nadawk dóstać, ale hakle hdyž je financowanje zaručene.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND