Kelko za rozžohnowanje płaćić?

srjeda, 24. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Za žarowansku halu na Njeswačanskim pohrjebnišću je tamniša gmejnska rada wustawki wo popłatkach wobzamknyła.  Foto: Jan Kral Za žarowansku halu na Njeswačanskim pohrjebnišću je tamniša gmejnska rada wustawki wo popłatkach wobzamknyła. Foto: Jan Kral

Wo wustawkach za žarowansku halu kontrowersnje diskutowali

Njeswačidło (JK/SN). Na Njeswačanskim gmejnskim zarjedźe je tuchwilu stajny pruwowar prezentny, kotryž ma kónclětne wotličenja gmejny lětow 2014 a dalšich hač do 2021 přehladać. Při tym pak namaka tež te abo tamne misnjenje gmejny w minjenych lětach. Tak je mjez druhim wuslědźił, zo je na kóždy pad trěbne, zo gmejna za žarowansku halu, kotruž wona na Njeswačanskim pohrjebnišću wudźeržuje, najspěšnišo nowe a aktualne wustawki nastaji. Hač dotal je gmejna wudawki za wobhospodarjenje žarowanskeje hale w lětach 2012 do 2022 z dochodow gmejny zwjedła. To pak po měnjenju pruwowarja być njesmě a wón gmejnje tohodla radźi, rjadować dochody za wužiwanje hale z pomocu wustawkow, kotrež wšitke móžne pozicije popłatkow wobsahuja a kotrež modality k wužiwanju hale jasnje rjaduja.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND