Móža planować započeć

štwórtk, 15. junija 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Přidatne klučowe připokazanki pobrachowacych dochodow dla dóstali

Njeswačidło (JK/SN). Wjesoła powěsć, kotraž Njeswačanskich gmejnskich radźićelow na jich posedźenju předwčerawšim překwapi, ma přičinu w snadnych dochodach gmejny. Kaž komornica ­Liliane Wetzko radźićelam wozjewi, dósta gmejna přidatnje 194 000 eurow klučowych připokazankow wot wokrjesa. Te su so gmejnje přizwolili na zakładźe jeje snadnych dochodow z přemysłoweho dawka a hladajo na jeje tuchwilnu napjatu hospodarsku situaciju. Přidatne srědki chce gmejna nałožować za přihoty nowotwara tamnišeje pěstowarnje. Zo móhli stajić próstwu wo spěchowanske srědki, je trěbne, přepodać planowanske nadawki za nowotwar. Te je gmejnska rada přepodała. Zwjeselace je, tak wjesnjanosta Gerd Schuster (CDU) rjekny, zo so tež susodna gmejna Bóšicy na projekće a na financowanju wobdźěli. Za štyri planowanske nadawki wudachu nimale 144 000 eurow, z čehož njese gmejna Bóšicy 34 000 eurow. Tutón podźěl wobliči so na zakładźe podźěla wobydlerstwa wobeju komunow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND