Jubileje we wobrazach widźeć

póndźela, 24. julija 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Poprawny wjeršk „Nocy tysac swěčkow“ na klóšterskej zahrodźe je, hdyž smědźa wopytowarjo zhromadnje swěčki zaswěćić a jednotliwe wobrazy takrjec k žiwjenju zbudźić.  Foto: Feliks Haza Poprawny wjeršk „Nocy tysac swěčkow“ na klóšterskej zahrodźe je, hdyž smědźa wopytowarjo zhromadnje swěčki zaswěćić a jednotliwe wobrazy takrjec k žiwjenju zbudźić. Foto: Feliks Haza

„Nóc tysac swěčkow“ syły wopytowarjow do klóšterskeje zahrody wabiła

Pančicy-Kukow (SN/MWj). Wot lěta 2006 přewjeduje Křesćansko-socialny kubłanski skutk (CSB) na zahrodźe klóštra Marijineje hwězdy „Nóc tysac swěčkow“. Ale telko wopytowarjow kaž předwčerawšim drje tam hišće dožiwili njejsu. Dźesatki metrow dyrbjachu so ludźo nastupić, prjedy hač móžachu zastup zapłaćić. Wotpowědnje dołhe běchu tež rynki při předawanskich wozach Wawrikec cateringa a Cyžec rěznistwa. Podobny bě wobraz pozdźišo před nuznikami, samo před mužacym.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Jedyn z wobrazow wěnowaše so lětušej 775. róčnicy załoženja klóštra Marijina hwězda w Pančicach-Kukowje.
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND