Jězor jako zběrnik wažny

srjeda, 26. julija 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Znajmjeńša na małym wotrězku měł so Hórnikečanski jězor zaso wužiwać móc. Wo to wojujetaj mjez druhim Eberhard Mühle a Werner Petrick (wotlěwa) z towarstwa Rebelow Hórnikečanskeho jězora.  Foto: Andreas Kirschke Znajmjeńša na małym wotrězku měł so Hórnikečanski jězor zaso wužiwać móc. Wo to wojujetaj mjez druhim Eberhard Mühle a Werner Petrick (wotlěwa) z towarstwa Rebelow Hórnikečanskeho jězora. Foto: Andreas Kirschke

Towarstwo wojuje dźesać lět za přichod Hórnikečanskeho jězora

Wulke Ždźary (AK/SN). Aktualneho połoženja při Hórnikečanskim jězoru dla je so towarstwo Rebelow Hórnikečanskeho jězora na sakskeho ministerskeho prezidenta Michaela Kretschmera (CDU) wobroćiło. W nim mjez druhim porokuja, zo ma jězor suwanja zemje 11. měrca 2021 dla dalšich wosom lět zawrjeny wostać. „Tajke něšto njemóžeš nikomu sposrědkować“, měni předsyda towarstwa Werner Petrick. W mjenje towarstwa wón namjetuje, zo měli so zesuwane mnóstwa zemje z jězora wubagrować a za saněrowanje wužiwać. Tak móhł Hórnikečanski jězor zaso jako zběrnik słužić. Hladajo na přiběrajcy pobrachowacu wodu we Łužicy je to rozmyslowanje do praweho směra, praji Petrick. „Pruwować so tohorunja měło, hač dyrbi twar 300 metrow dołheho wotrězka pobrjoha woprawdźe wosom lět trać, štož ma dalšich 30 milionow eurow płaćić“, předsyda towarstwa argumentuje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND