Stara so sobu wo wjesne žiwjenje

štwórtk, 27. julija 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Wot spočatka měrca 1992 wuchadźeja Serbske Nowiny jako wječornik. A wot toho časa je pomocnicy w mnohich wjetšich a mjeńšich wsach wšědnje ­čitarjam do domu noša. Najwjetši čas tuž našich pilnych roznošowarjow w lětnjej seriji předstajić (10).

Wulke wjeselo knježeše 1981 pola Wawrijec we Łusču, jako so jim mała Christina narodźi. Rady dopomina so dźensa 42lětna na rjany čas dźěćatstwa, kotryž měješe z młódšej sotru a młódšimaj bratromaj. Staršej – mać dźěłaše w dejnym kombinaće w Hrańcy a nan bě wušikny wodźer nakładnych awtow – kubłaštaj swoje dźěći w dobrym nabožnym a narodnym zmyslenju.

Christina chodźeše na Horje do pěstowarnje a jako šěsćlětna wjeseleše so w Chróšćanskej zakładnej šuli „Jurij Chěžka“ nad cokorowej titu. Wosebity zajim pokaza za matematiku. Po wuspěšnym złoženju pruwowanjow nawukny po 10. lětniku powołanje kucharki w Smochčanskim Domje biskopa Bena. W lěće 2000 wobsta swoje wukubłanske pruwowanje a jako wuwučena kucharka bórze po tym Smochćicy wopušći, zo by z dobrej jědźu k derjeměću pacientow Kamjenskeje chorownje swj. Jana přinošowała.

wozjewjene w: Łužica

Galerija

dalši wobraz (1) Christina Domašcyna w Nowoslicach wotydźenja Serbske Nowiny roznošuje. Foto: Alfons Handrik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND