Sila na kromje wsy so zhubja

pjatk, 04. awgusta 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Sila za składowanje žita agrarneho předewzaća Budissa postajeja tuchwilu wjesny napohlad Bošec ze sewjerneho směra. Tole ma so w přichodźe změnić, přetož dźewjeć silow chcedźa wottorhać.  Foto: Uwe Menschner Sila za składowanje žita agrarneho předewzaća Budissa postajeja tuchwilu wjesny napohlad Bošec ze sewjerneho směra. Tole ma so w přichodźe změnić, přetož dźewjeć silow chcedźa wottorhać. Foto: Uwe Menschner

Nadźijeja so mjenje wobchada, hary a procha we wsy

Bošecy (UM/SN). Agrarne předewzaće za wikowanje ze žitom a posłužby Budissa chce składowanje žita na swojim terito­riju w Bošecach znowa organizować a modernizować. Za to je Kubšiska gmejna w minjenym lěće twarski plan z pomjenowanjom „Bošecy-sewjer“ zdźěłała. Po tym zo je gmejnska rada twarski plan jako wustawki wobzamknyła, je jemu Budyski krajnoradny zarjad nětko přihłosował. Z tym je twarski plan płaćiwy. To zdźěli Kubšiski wjesnjanosta Olaf ­Reichert (njestronjan).

Žro předewzaća je, žito nic kaž dotal we wysokich silach składować, ale město toho přichodnje wulke folijowe hadźicy wužiwać. „Składowanje žita w folijowych hadźicach wotpowěduje dźensnišemu modernemu stawej techniki. To njeje jenož tuńša metoda, wona je runočasnje přijomniša za wobswět hač hdyž žito do silow klumpamy“, rěka we wobkrućenju planowanskich podłožkow.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND