Z kolesom po Dubrjenskim bahnje

póndźela, 14. awgusta 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Jedna ze stacijow kolesowanskeje jězby bě wuhladna wěža w Dubrjenskim bahnje, hdźež Syman Šołta (naprawo) wobdźělnikam wo zajimawostkach tamnišeje přirody rozprawješe.  Foto: Daniela Heckowa Jedna ze stacijow kolesowanskeje jězby bě wuhladna wěža w Dubrjenskim bahnje, hdźež Syman Šołta (naprawo) wobdźělnikam wo zajimawostkach tamnišeje přirody rozprawješe. Foto: Daniela Heckowa

Kulow (DH/SN). Njewšědny napohlad skićeše so sobotu wobydlerjam Kulowa, jako so dopołdnja črjódka kolesowarjow na tamnišim torhošću zetka. Woni po­dachu so na kolesowansku jězbu pod hesłom „Kołowokoło Kulowa“ přez katolsku Łužicu. Tadej Šiman, kotryž je dohromady štyri jězby jako přidatny poskitk k wosebitej wustajeńcy „Čej’ da sy?“ Serbskeho muzeja w Budyšinje konci­pował, dohromady 22 kolesowarjow nawjedowaše.

Hišće na torhošću powita jězdźerjow farar Gabriš Nawka. We wosadnej farskej cyrkwi informowaštaj farar Nawka a Tadej Šiman wo historiskich a architektoniskich zajimawosćach gotisko-barokneho twara a Kulowskeje wosady. Z kolesom poda so skupina na to nimo stareje katolskeje Křižneje cyrkwje přez Nowu Wjes a nimo Zelderec hatow k wuhladnišću w Dubrjenskim bahnje. Tam rozprawješe biologa a ornitologa Syman Šołta z Budyšina wo florje a fawnje najwjetšeho přirodoškitneho pasma wuchodneje Němskeje. Tadej Šiman tón abo tamny historiski fakt wo bahnje a jeho wužiwanju doda.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND