Skónčnje jednotne měnjenje

srjeda, 30. awgusta 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Gmejnscy radźićeljo so na stejišćo k fotowoltaice dojednali

Róžant (JK/SN). Dołho je trało, nětko pak je jasne: gmejnska rada Ralbic-Róžanta je so na jednotne měnjenje k planowanej fotowoltaikowej připrawje pola Šunowa dojednała. Na minjenym posedźenju parlamenta měješe kóždy radźićel chwile, swoje wosobinske měnjenje k temje zwuraznić. Do toho bě wjesnjanosta ­Hubertus Ryćer (njestronjan) přitomnych wobydlerjow Šunowa namołwił, swoje měnjenje k naležnosći podać. Při tym so pokaza, zo je wulka wjetšina ludźi přećiwo nastajenju tajkeje připrawy pola Šunowa. Tež mjeztym redukowana wulkosć płoniny wobydlerjow njepohnuje, so hinak rozsudźić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND