Plan za wuwiće regiona je wobkrućeny

štwórtk, 31. awgusta 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Statny minister za regionalne wuwiće, Thomas Schmidt (CDU), předsydźe regionalneho planowanskeho zwjazka Hornja Łužica/ Delnja Šleska wobkrućenje podlěšenja regionalneho wuwićoweho plana přepoda.

Drježdźany (SN/MG). Regionalne planowanje je w Sakskej naležnosć kraja. Nimo toho su štyri regionalne planowanske wobłuki za cyłkowne planowanje we wotpowědnych kónčinach zamołwite. Zakład za jich skutkowanje je w lěće 2013 wudaty krajny wuwićowy plan.

25. awgusta přepoda w Drježdźanach statny minister za regionalne wuwiće, Thomas Schmidt, wobkrućenje za nowy, druhi tajki plan za planowanski region Hornja Łužica/Delnja Šleska. Přiwzał je plan předsyda planowanskeho zwjazka, krajny rada Zhorjelskeho wo­krjesa, Stephan Meyer (CDU).

„Předźěłany regionalny plan za Hornju Łužicu a Delnju Šlesku je poradźeny přikład za fleksibelne, kreatiwne planowanje rumow. Z regionalnym planom je planowanski zwjazk dopokazał, zo móže rumnostne planowanje tež na wulke, nowe wužadanja kaž změnu strukturow reagować“, wuzběhowaše minister Schmidt.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND