Počesća zasłužbnu Budyšanku

štwórtk, 31. awgusta 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Hłownej dypkaj na agendźe wčerawšeho posedźenja Budyskeje měšćanskeje rady běštej předstajenje noweho energijoweho managera města kaž tež rozsud, Christu Kämpfe z čestnym woponom města Budyšin wuznamjenić.

Budyšin (CS/SN). Hnydom na spočatku posedźenja předstaji so Martin Hörhold, kotryž dźěła wot 1. awgusta na nowozałoženym městnje energijoweho managera za město Budyšin. Wón je wukubłany diplomowy inženjer za mašinotwar. Swój dualny studij złoži na Wysokej šuli Zhorjelc/Žitawa. Jako bywši społnomócnjeny za energijowy management w twarskim a ležownostnym wobłuku ma hižo wjace hač dźesać lět specifiskich powołanskich nazhonjenjow, kotrež jeho za nowu poziciju kwalifikuja. W přichodnym połlěće chce sej wón přehlad wo aktualnej situaciji w Budyšinje stworić a wotpowědne daty přihotować. Za to chce so tež z druhimi komunami do wuměny podać. Wón ma wotpohlad, wuslědki swojeho dźěła kónc lěta předpołožić.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND