Na jubileju dźiwadło dožiwili

wutora, 05. septembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Na wjesnym jubileju Ćiska su minjenu sobotu mjez druhim holcy a hólcy Ćišćanskeho serbskeho dźěćaceho towarstwa wustupili a přihladowarjam mjez druhim serbske reje předstajili.  Foto: Johann Tesche Na wjesnym jubileju Ćiska su minjenu sobotu mjez druhim holcy a hólcy Ćišćanskeho serbskeho dźěćaceho towarstwa wustupili a přihladowarjam mjez druhim serbske reje předstajili. Foto: Johann Tesche

Ćisk (JT/SN). 775. róčnicu prěnjeho naspomnjenja swojeje wsy su minjeny kónc tydźenja w Ćisku swjećili. Organizowali su to towarstwa ze wsy. Wjesny předstejićer Jens Zahrodnik sobotu popołdnju hromadźe z Wojerowskim měšćanostu za socialne Mirkom Pinkom tójšto zajimowanych wobydlerjow witaše a dopomina na wažne wotrězki wuwića wsy. Zarjadowanje wobrubichu holcy a hólcy Ćišćanskeho serbskeho dźěćaceho towarstwa. Slepjanski serbski folklorny ansambl, kotryž lětsa na 50lětne wobstaće zhladuje, pokaza w hodźinskim programje wurězki ze swojeho repertoira.

Na to postara so wjesny młodźinski klub wo pisany spektakl. Štyri skupiny přećiwo sebi wojowachu a dyrbjachu mjez druhim piwowe škleńcy zběhać, melonu jěsć, drjewjane kuluchi mjetać, běrny bělić, w měše skakać a karu ćišćeć. Dobyćerjam kiwachu najwšelakoriše dobropisy. Do wječornych rejow překwapi Nicole Strauch z dźěćaceho towarstwa hosći z dźiwadłowej hru „Pjekarka a plon“, kotruž wona zhromadnje z Tinu Lange kaž tež z Annett a Timom Rößlerom předstaji.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND