Financowanje dotal njejasne

wutora, 05. septembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Tójšto wotewrjenych prašenjow wokoło noweho mosta nad Sprjewju

Budyšin (CS/SN). Hakle na swojim posedźenju w oktobru chcedźa Budyscy měšćanscy radźićeljo wobzamknyć, podłožki za nowy móst za pěškow nad Sprjewju Sakskej agenturje za strukturne wuwiće zapodać. Posledni termin za to je 17. nowember. Přiwšěm zaběrachu so radźi­ćeljo na swojim minjenym posedźenju z dotal njerozrisanymi prašenjemi. W septembru zetkaja so čłonojo parlamenta ke klawsurnemu wuradźowanju, hdźež chcedźa so z temu dale zaběrać.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND