Taflu za Jurja Słodeńka poswjećili

wutora, 05. septembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Radworski wosadny farar Beno Jakubaš (nalěwo) je wčera nowu wopomnjensku taflu za Jurja Słodeńka w Radworju poswjećił. Chór Meja so swojemu załožerjej z někotrymi spěwami dźakowaše.  Foto: Bosćij Handrik Radworski wosadny farar Beno Jakubaš (nalěwo) je wčera nowu wopomnjensku taflu za Jurja Słodeńka w Radworju poswjećił. Chór Meja so swojemu załožerjej z někotrymi spěwami dźakowaše. Foto: Bosćij Handrik

Radwor (SN/MkWj). Z małej swjatočnosću pod hołym njebjom su w Radworju wčera popołdnju zasłužbneho serbskeho prócowarja a wótčinca wopominali, kotremuž maja so Radworčenjo wjele dźakować. Runje wčera před 150 lětami, 4. septembra 1873, bě so Jurij Słodeńk narodźił. Wosebje dźakowni su jemu spěwarki a spěwarjo Radworskeho chóra Meja. Słodeńk bě spěwne ćěleso w lěće 1895 załožił. Z teje přičiny pyši wot wčerawšeho wopomnjenska tafla za Jurja Słodeńka dom bywšeje nalutowarnje ­napřećo Radworskej cyrkwi, w kotrymž ma chór Meja mjeztym wjace hač dwa­ceći lět swój domicil.

Dirigentka chóra Lipy w Pančicach-Kukowje Jadwiga Kaulfürstowa, kiž je so wobšěrnje ze stawiznami serbskeho ­spěwarskeho hibanja zaběrała, něhdźe 20 přitomnym wuznam Jurja Słodeńka a jeho spomóžne skutkowanje na dobro Serbow předstaji, kotrež sahaše daloko za mjezy Radworskeje wosady. Po represalijach nacionalsocialistow smědźeše Słodeńk kónc wójny drje hišće dožiwić, bórze po tym, w juniju 1945, pak wón zemrě. Wosadny farar Beno Jabubaš wopomnjensku taflu poswjeći, přejo chórej dalše spomóžne skutkowanje.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND