Nimo ilegalneje migracije policisća tež druhe přeńdźenja ...

póndźela, 06. nowembera 2023
artikl hódnoćić
(0 )
Zo móhli ilegalnemu zapućowanju ludźi z wukraja do Němskeje zadźěwać, přewjeduje policija wot 16. oktobra kontrole na mjezy, kaž tule na přechodźe mjez Zhorjelcom a Zgorzelecom.  Foto: Bernard Marian Jéenel Zo móhli ilegalnemu zapućowanju ludźi z wukraja do Němskeje zadźěwać, přewjeduje policija wot 16. oktobra kontrole na mjezy, kaž tule na přechodźe mjez Zhorjelcom a Zgorzelecom. Foto: Bernard Marian Jéenel

Zhorjelc. „Dobry dźeń, powšitkowna wobchadna kontrola, jězbnu dowolnosć a přizwolenje za jězdźidło prošu.“ Ničo njewšědne to hladajo na namołwu, wo kotruž policisća šoferow wšědnje proša. Wot 16. oktobra pak sej zastojnicy předewšěm na mjezy do Pólskeje a Čěskeje žadaja, zo maja wodźerjo transportnych jězdźidłow tohorunja nakładowanske płoniny pokazać. W jednotliwych padach kontroluje policija kófrowy rum wo­zydłow.

W nadawku wječornika podach so k němsko-pólskemu namjeznemu přechodej w Zhorjelcu a wobkedźbowach dźěło policije. Nimo toho prašach so šoferow, kotřiž z Pólskeje do Němskeje jědźechu, za jich zaćišćemi noweje situacije dla.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND