Milina naležnosć wobydlerjow

pjatk, 17. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Energijowe drustwo chce wobnowjomnej energiji puć rubać

Hamor (AK/SN). W Hamorskej gmejnje załožene energijowe drustwo wobydlerjow ze swojim dźěło pokročuje – tole potwjerdźi Christin Damian z předsydstwa drustwa na zašłym posedźenju ­Hamorskeje gmejnskeje rady. „Našu załožensku zhromadźiznu mějachmy w decembrje lěta 2022. Tehdy běše so 27 ­wobydlerjow wobdźěliło. Mjeztym ma drustwo 47 čłonow“, wona wuswětli. ­Nimo njeje słušataj Helmut Perk a Guido Ludwig do předsydstwa.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND