Šulerjo chcedźa wědu wo žiwjenju

póndźela, 10. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Marietta Heinze, šulerska rěčnica Wojerowskeho Lessingoweho gymnazija, je zhromadnje ze swojej zastupjerku Alicia Scheibe (nalěwo) a dalšimi šulerjemi projektny „Dźeń přichoda“ přihotowała. Při tym je jich studentka Eileen Stübke (srjedźa) jako nawodnica dnja podpěrała.  Foto: Silke Richter Marietta Heinze, šulerska rěčnica Wojerowskeho Lessingoweho gymnazija, je zhromadnje ze swojej zastupjerku Alicia Scheibe (nalěwo) a dalšimi šulerjemi projektny „Dźeń přichoda“ přihotowała. Při tym je jich studentka Eileen Stübke (srjedźa) jako nawodnica dnja podpěrała. Foto: Silke Richter

Něhdźe 100 šulerjow wyšeho schodźenka z Wojerowskich kubłanišćow je njedawno projektowy dźeń na temu „Dźeń přichoda“ dožiwiło. Zakład wšeho běše inspiracija šulerki Lessingoweho gymnazija.

Wojerecy (SiR/SN). Štyrjo šulerjo ze šulerskeho zastupnistwa Wojerowskeho Lessingoweho gymnazija su projektowy dźeń zhromadnje ze šulerskej rěčnicu Mariettu Heinze přihotowali. Při tym su jich šulerjo Wojerowskeho Johanneuma podpěrali. Hižo loni běchu šulerjo a šulerki Lessingoweho gymnazija projektowy dźeń na temu „Strowota“ organizowali. Wulke připóznaće ze strony šulerjow a wučerjow kaž tež projektowych partnerow běše nastork za lětušu akciju.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND