Planuja moderny přitwar

póndźela, 10. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Robert Sprejz (naprawo) je wot prěnjeho nowembra lěta 2023 wjesnjanosta w gmejnje Trjebin, kotraž ma dohromady něhdźe 1000 wobydlerjow. Na poslednim posedźenju gmejnskeje rady w tutej legislaturnej periodźe je so wón wjelelětnym a zasłužbnym gmejnskim radźićelam podźakował. Su to: Andreas Fabian, Birgit Seyfarth a Carsten Heinz (wotlěwa).  Foto: Andreas Kirschke Robert Sprejz (naprawo) je wot prěnjeho nowembra lěta 2023 wjesnjanosta w gmejnje Trjebin, kotraž ma dohromady něhdźe 1000 wobydlerjow. Na poslednim posedźenju gmejnskeje rady w tutej legislaturnej periodźe je so wón wjelelětnym a zasłužbnym gmejnskim radźićelam podźakował. Su to: Andreas Fabian, Birgit Seyfarth a Carsten Heinz (wotlěwa). Foto: Andreas Kirschke

Trjebin (AK/SN). Dobrowólna wohnjowa wobora Trjebin w Slepjanskej wosadźe ma bórze moderny přitwar dóstać. Za to so gmejna Trjebin tuchwilu zasadźuje. „Wot Sakskeho nutřkowneho ministerstwa smy informaciju dóstali, zo tele předewzaće njespěchuje. Woni njewidźa trěbnosć młodźinu a wukubłanje spěchować“, je wjesnjanosta Robert Sprejz (Trjebinske wolerske zjednoćenstwo) zašłu srjedu na posedźenju gmejnskeje rady wuswětlił.

Ministerstwo běše na to skedźbniło, zo je před lětami dźensniše twarjenje Trjebinskeje wohnjoweje wobory spěchowało. Tuž je Robert Sprejz ze zastupjerjemi LEAG wuradźował. „Chcemy zhromadnje a tež z dalšimi partnerami kaž ze Zhorjelskim wokrjesom a Sakskej banku za natwar za rozrisanjom pytać“, wjesnjanosta rjekny. Při tym wotwažuja wo spěchowanju we wjesnych kónčinach z programa Leader. Tole pak ma so dokładnje pruwować. Fakt je, zo je plan za přesadźenje naprawy jasny. Inženjerski běrow z Krušwicy je přitwar na Trjebinski wohnjowoborny depot hižo planował.

wozjewjene w: Łužica
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND