Napřećiwnaj kandidataj nastupitaj

srjeda, 13. meje 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Pančicy-Kukow (SN/MWj). W štyrjoch z pjeć gmejnow zarjadniskeho zwjazka Při Klóšterskej wodźe – w Pančicach-Kukowje su hakle loni wjesnjanostu wolili – nastupi 7. junija šěsć kandidatow k wólbam wjesnjanosty. Jich je zhromadny wólbny wuběrk zarjadniskeho zwjazka pod nawodom jeho předsydy Alfonsa Ryćerja wčera wobkrućił. W dwěmaj gmejnomaj změja jenož jeničkeho kandidata. Dokelž w Chrósćicach dotalny wjesnjanosta Maćij Brycka hižo njenastupi, steji drje tam přichodnje wot CDU namje­towany Marko Kliman na čole komuny. W Ralbicach-Róžeńće kandiduje dotalny wjesnjanosta Hubertus Ryćer. Tež jeho je gmejnska skupina CDU namjetowała.

wozjewjene w: Lokalka
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu njedźelu wotmě so w Blunju 11. serbski ewangelski domizniski dźeń. Tule nańdźe někotre fotowe impresije ze swjedźenja, kotrež je Janek Wowčer zapopadnył.
Am 17. Juni fand in Bluno der 11. sorbische evangelische Heimattag statt. Hier finden si

nowostki LND