Krótkopowěsće (29.06.15)

póndźela, 29. junija 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Rozsudne koło trěbne było

Hamor/Wóspork. Nowy wjesnjanosta Hamora je Achim Junker (CDU). Wón je so wčera ze 46,4 procentami w druhim wólbnym přechodźe přesadźił a naslěduje Rolanda Trunscha. Tež we Wósporku mějachu znowa wolić. Jürgenej Arltej (Wolerske zjednoćenstwo, 42,7 procentow) dowěrichu zastojnstwo měšćanosty jako naslědnika Michaela Staudy.

Zawod pyta noweho nawodu

Budyšin. Dotalny nawoda Budyskeho zawoda Bombardier Transportation Volker­ Eickhoff wopušći zawod kónc junija. 60lětny přewozmje wotnožku ka­nad­iskeho předewzaća we Wrócławju. Tam twarja dźěle za elektriske lokomotiwy. Za Budyski zawod pyta Bombardier hišće naslědnika, je dźě to kompetencne srjedźišćo za nadróžne a ćahi.

Zasudźa hidu na cuzych

Drježdźany. Diecezanska rada Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa prawicarskoekstremistiske nastajenje mnohich wobydlerjow w Freitalu a druhich městach diecezy zasudźa. Hida na cuzych diskriminuje ludźi, kotřiž w nuzy a zadwělowanju za wućekom a pomocu pytaja, zastupnistwo lajkow dźensa w Drježdźanach zdźěli.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND