Krótkopowěsće (19.11.15)

štwórtk, 19. nowembera 2015
artikl hódnoćić
(0 )

Dóstanu wjac spěchowanja

Berlin/Flensburg. Federalistisku uniju europskich narodnych mjeńšin (FUEN) spěchuje Zwjazk wot klětušeho z poł milionom eurow. Zyšenje wo 400 000 eurow je etatowy wuběrk zwjazkoweho sejma wobzamknył, zdźěli FUEN. Prezident FUEN Hans-Heinrich Hansen ma to za wysoke hódnoćenje mjeńšin a za wuslědk prócowanjow mnohich podpěraćelow.

Rozsud přestorčili

Radwor. Na posedźenju zawčerawšim su Radworscy gmejnscy radźićeljo rozsud wo zjednoćenju stawnistwow na teritoriju gmejny do jednotneho w Malešecach přestorčili. Wobzamknychu ponowjenje dróhi při Lodowej pincy w Lutobču. Dale počesćichu štyrjoch kameradow wohnjoweje wobory z rjadom pomocnikow při wulkej wodźe 2013.

Informuja tež wo Serbach

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND