Krótkopowěsće (08.02.16)

póndźela, 08. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Interview z Benom Budarjom

Lipsk. W januarskim wudaću informaciskeho łopjena Sakskeje literarneje rady „angezettelt“ nadeńdu čitarjo dwustronski interview z Benom Budarjom. W rozmołwje z dr. Sibillu Tröml praji serbski spisowaćel mjez druhim, zo je nuznje trjeba, wědu wo rěči, stawiznach a literaturje Serbow němskemu rěčnemu rumej bóle spřistupnjeć.

Muflony po puću do Bołharskeje

Česká Lípa. Stadło 34 muflonow z přirodoweho parka Vřísek pola Českeje Lípy je tuchwilu na nakładnych awtach po puću do Bołharskeje. Tam chcedźa je w hońtwjerskim rewěrje pola města Laki w Rodopach zaměstnić. Po zdźělenju firmy Lesy ČR jedna so wo najwjetšu předań tuteje zwěrjaceje družiny w minjenych 50 lětach. W Čěskej je třećina cyłkowneje populacije muflonow žiwa.

Pruwowarjo w Pólskej

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND