Krótkopowěsće (05.04.16)

wutora, 05. apryla 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Ze Singapura do Łužicy

Wuskidź. Wojacy ze Singapura a Němskeje zwučuja na zwučowanišću Hornja Łužica pola Wuskidźe, třěleć z tankami pod realnymi wuměnjenjemi. Tole zdźěli rěčnik Zwjazkoweje wobory. Při tym zasadźeja 18 tankow. Zwučowanje z 500 wojakami ze Singapura traje hač do kónca apryla. Přichodne lěta chcedźa tajke prawidłownje přewjesć.

Na Ukrainje hrozy hłód

Kijew. Na wuchodźe Ukrainy hrozy po informacijach UNO dwulětneho wójnskeho konflikta dla 1,5 milionam ludźi hłód. Pomocne organizacije ludźi w krizowych kónčinach jeno ćežko docpěwaja, rěčnik Swětoweho zežiwjenskeho programa dźensa informowaše. 300 000 wobydlerjow trjeba hnydomnu pomoc. We wójnje je jich dotal 9 000 zahinyło.

Proces wotpokazany

Duisburg. Njezbožo na Duisburgskej Love paradźe 24. julija 2010 z 21 mortwymi njezměje žane chłostanskoprawniske konsekwency. Krajne sudnistwo je dźensa wotpokazało, chłostanski proces přećiwo dźesać zamołwitym zahajić. Při tym kritizowaše wot statneho rěčnistwa předpołožene dopokazy, předewšěm fachowy posudk britiskeho slědźerja, jako njedosahace.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND