Krótkopowěsće (30.06.17)

pjatk, 30. junija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Smědźa hort powjetšić

Worklecy. Sakski krajny młodźinski zarjad je Worklečanskej gmejnje dowolił, zo smě wot šulskeho lěta 2017/ 2018 swój hort wo 15 na cyłkownje 95 městnow powjetšić. Kaž wjesnjanosta Franc Brusk (CDU) zdźěli, pak to woznamjenja, zo dyrbja w šuli dalšu rumnosć za hort woprować. Byrnjež připrajenje dotal jenož ertne było, móža rumnosć hižo nětko přihotować.

Lěhwo dyrbi wupadnyć

Choćebuz. Delnjoserbske młodźinske lěhwo Rěčneho centruma WITAJ lětsa wupadnje, kaž delnjoserbski rozhłós rozprawja. Jeničce třo zajimcy běchu so přizjewili, poskićił bě RCW dwaceći městnow. Přizjewjeni zajimcy móža so na Witaj-campje wobdźělić, kotryž budźe wot 6. do 11. awgusta w Jarješku. Přizjewjenja za njón su hač do 16. julija móžne.

Dźěłowe wiki dale pozitiwne

Budyšin. We wuchodnej Sakskej je wuwiće na dźěłowych wikach dale pozitiwne, rjekny dźensa Ilona Winge-Paul z Budyskeje agentury za dźěło. Kónc junija bě 20 505 ludźi bjez dźěła, 2 740 mjenje hač před lětom. Kwota bjezdźěłnosće wučinja 7,2 procentaj. Budyska agentura móže něhdźe 4 500 swobodnych dźěłowych městnow posrědkować.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND