Krótkopowěsće (03.07.17)

póndźela, 03. julija 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Marwu El-Sherbimi wopominali

Drježdźany. Wosom lět po morjenju Marwy El-Sherbini w Drježdźanach su Egyptowčanku sobotu wopominali. Rada wukrajnikow a přihotowanski kruh wopominanja běštej, kaž minjene lěta, wobydlerjow namołwałoj před krajnym sudnistwom běłe róže połožić. W twarjenju bě skućićel 1. julija 2009 młodu žonu z hidy na wukrajnikow zakłół.

Pěskowcowy blok wotstronili

Hřensko. Nawodnistwo narodneho parka Čěska Šwica je 60 tonow ćežki a třiceći kubiknych metrow wulki pěskowcowy blok wotstronić dało. Kamjeń hrožeše na sylnje wužiwanu turistisku šćežku pola skalneho mosta Pravčická brána padnyć. Tajki zasah do njemylenych přirodnych wobstejnosćow narodneho parka je skerje wuwzaće, bě pak trěbny.

Mjenje howjadow, wjace swini

Kamjenc. W Sakskej je tak mało howjadow kaž dołho nic. Z něhdźe 487 500 skoćatami je wobstatk na najnišim stawje po lěće 2008, zdźěla krajny statistiski zarjad w Kamjencu. Najbóle woteběrała je ličba dejkow, tuchwilu je jich w swobodnym staće hišće 183 000. Porno tomu je so ličba swini wo 0,2 procentaj na nětko 654 600 skoćatow zwyšiła.

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND