„Naše sportowe towarstwo je stabilne towarstwo!“

srjeda, 16. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Městopředsyda ST Radwor Nico Buša, něhdyši wjesnjanosta, nawoda hłowneje zhromadźizny a poradźowar sportoweho towarstwa Wincenc Baberška a prezident ST Radworja Ingo Adam (wotl.) su so wčera w sportowym centrumje zetkali a so na dalše kroki w towarstwje dojednali. Achima Bušu, najwažnišeho protagonista Radworskeho sportoweho hibanja, pak njezamó fotoaparat zapopadnyć.  Foto: Beno Bělk Městopředsyda ST Radwor Nico Buša, něhdyši wjesnjanosta, nawoda hłowneje zhromadźizny a poradźowar sportoweho towarstwa Wincenc Baberška a prezident ST Radworja Ingo Adam (wotl.) su so wčera w sportowym centrumje zetkali a so na dalše kroki w towarstwje dojednali. Achima Bušu, najwažnišeho protagonista Radworskeho sportoweho hibanja, pak njezamó fotoaparat zapopadnyć. Foto: Beno Bělk

Po hłownej zhromadźiznje Radwor­skeho ST 1922

Sada w nadpismje je so minjeny pjatk wječor dlěje hač tři hodźiny kaž čerwjena nitka přez hłownu zhromadźiznu ćahnyła, na přikład ličbu čłonow nastupajo. Tuchwilu je jich 264, štož je nimale runje telko kaž do korony. Strach, zo ludźo pjenjez dla swoje towarstwo wopušća, bě w Radworju tuž njewoprawnjeny.

Spušćomnosć knježi tež mjez sponsorami. ST Radwor drje je „jenož“ wjesne towarstwo, kóžde lěto pak je wjace hač 100 rjemjeslnikow a předewzaćelow podpěruje. Za čas korony drje su jednotliwcy swoje sumy pomjeńšili, ale „wotskočił“ žadyn njeje. Tak móžachu w Radworju w lětomaj 2019 a 2020 wjace dochodow wotličić, hač mějachu wu­dawkow.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND